ไส้กรอง Omnipure post carbon 10″ (NSF-USA)

350฿

  • ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล NSF Component ด้านความปลอดภัยในการดื่ม
  • คาร์บอนอัดแท่ง (Post Carbon) กรองเพื่อให้ได้รสชาติน้ำที่ดี และสะอาดบริสุทธิ์
  • กรองแบบดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่น สี รส อันไม่พึงประสงค์
  • สามารถกรองสารแขวนลอย และแบคทีเรียปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถาม