Showing 1–12 of 27 results

Sale!

กรองน้ำใช้ (ถังกรองไฟเบอร์/ ถังสแตนเลส)

เซตกรองน้ำประปา-บาดาล 4 ขั้นตอน

17,900฿29,900฿
Sale!

กรองน้ำใช้ (ถังกรองไฟเบอร์/ ถังสแตนเลส)

เซตกรองน้ำประปา-บาดาล 3 ขั้นตอน

14,500฿22,800฿

กรองน้ำใช้ (ถังกรองไฟเบอร์/ ถังสแตนเลส)

ถังกรองน้ำไฟเบอร์ (Classic FRP Tank)

1,800฿2,800฿

ไส้กรอง – สารกรอง

ไส้กรอง Omnipure post carbon 10″ (NSF-USA)

350฿
1,500฿

เครื่องกรองน้ำดื่ม

เครื่องกรองน้ำระบบ Alkaline (WP-AK001)

2,800฿

ไส้กรอง – สารกรอง

ไส้กรอง UF Ultrafilteration (NSF-TW)

590฿

ไส้กรอง – สารกรอง

ไส้กรอง KA Block Carbon (NSF-TW)

250฿

ไส้กรอง – สารกรอง

ไส้กรอง CTO Block Carbon (KKS-TW)

140฿

ไส้กรอง – สารกรอง

ไส้กรอง Sediment PP (1u) (NSF-TW) 10″

90฿