ไส้กรอง KA Block Carbon (NSF-TW)

250฿

  • ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล NSF Component ด้านความปลอดภัยในการดื่ม
  • คาร์บอนอัดแท่ง (Block Carbon) กรองเพื่อให้ได้รสชาติน้ำที่ดี และสะอาดบริสุทธิ์
  • กรองแบบดูดติดและดูดซึมสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่น สี รส อันไม่พึงประสงค์
  • สามารถกรองสารแขวนลอย และแบคทีเรียปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อสอบถาม